Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 29 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Łk 24, 46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

„Wy jesteście świadkami tego.”

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą obchodzimy właśnie dzisiaj, przypomina nam zakończenie spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (tzw. chrystofanie). Po Swoim zwycięstwie nad śmiercią, On szereg razy spotykał się z nimi, aby umocnić ich wiarę w to, że żyje. Rozmawiał z nimi, pokazywał im rany po ukrzyżowaniu, ale także pozostawił im polecenie, aby byli Jego świadkami, świadkami Jego Dobrej Nowiny. Oni mają dawać soje świadectwo o Nim, o Jego nauce, o tym wszystkim co czynił będąc z nimi w latach Jego publicznej działalności Relacjonuje nam to dziś św. Łukasz: „Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”. Słowa te nie są skierowane tylko do uczniów zgromadzonych wokół Pana po Jego powstaniu z martwych. On to zadanie bycia Jego świadkami kieruje do wszystkich Swoich uczniów, do każdego, do każdej osoby należącej do wspólnoty Ludu Bożego. Tak więc mówi On też do nas, zobowiązuje nas do do bycia Jego świadkami na drogach naszego życia. Przeżywając uroczystość Wniebowstąpienia spróbujmy się zastanowić: na ile jesteśmy naprawdę Jego świadkami, świadkami Jego Ewangelii. Spróbujmy się zastanowić: w jaki sposób możemy to zadanie lepiej realizować.

      2022-05-29 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 22

Autor P. G.

2022-05-29

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...