Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 30 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

CZWARTEK TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź» ? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

„[Jezus] rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu». On wstał i poszedł do domu.”

Znana nam scena biblijna, która ukazuje uzdrowienie paralityka dokonane przez Jezusa, a wcześniej – wymianę zdań dotyczącą władzy odpuszczania grzechów. Jezus stwierdza, że uzdrowienia człowieka sparaliżowanego jest potwierdzeniem tego, że On ma władzę odpuszczania grzechów. Warto więc zatrzymać się przy tym, co ma miejsce, jeśli chodzi o tego człowieka. Chrystus polecił wstać, wziąć własne łoże, na którym się znajdował i udać się do domu. Jest on w stanie od razu to zrobić, mimo tego, że wcześniej nie mógł się ruszać. Jest to uzdrowienie natychmiastowe i całkowite. Nie ma potrzeby żadnej „rehabilitacji”, żadnego wcześniejszego ćwiczenia mięśni i stawów, które były unieruchomione (wiemy, jak np. powrót do sprawności nie poruszających się przez pewien czas kończyn wymaga ćwiczeń i cierpliwości). Natychmiastowa odpowiedź ze strony uzdrowionego człowieka, możliwość wstania, chodzenia i niesienia ciężaru posłania – są potwierdzeniem wyjątkowego, cudownego charakteru tego wydarzenia. Ten, który to uczynił jest rzeczywiście Synem Bożym, Zbawicielem świata. On więc także ma moc odpuszczania grzechów. Dziękujmy Mu za ten dar przebaczenia, którego szczególnie doświadczamy w sakramencie pokuty i starajmy się z tego daru przebaczenia często korzystać.

      2022-06-30 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 20

Autor P. G.

2022-06-30

Więcej informacji z tej kategorii