Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 31 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA DWUDZIESTEGO DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 

Łk 4, 38-44

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
I głosił słowo w synagogach Judei.

„Zaraz też wstała i usługiwała im.”

Co się dzieje po tym, jak Jezus uzdrowił teściową Szymona Piotra? Ewangelista zaznacza nam to wyraźnie: ona wstała i usługiwała im (tzn. Jezusowi i tym, którzy z Nim przyszli do tego domu). W ten sposób chciała okazać gościnność tym, którzy przybyli do jej domu, a także okazać Chrystusowi wdzięczność za to, ze przywrócił jej zdrowie, że uzdrowił z cierpienia, które ją dotknęło. Okazać wdzięczność Bogu i człowiekowi za dobro, które nas spotyka, za dobro, które otrzymujemy. Jakże to ważna cecha; ważna cnota i umiejętność wdzięczności. Często mówimy o tym, kiedy uczymy dzieci, by powiedziały «Dziękuję!», by potrafiły nie tylko poprosić, ale też i podziękować, kiedy coś otrzymują. Czy jednak sami o tym pamiętamy, czy sami potrafimy dziękować? Może łatwiej pamiętać o tym, by dziękować drugiemu człowiekowi (choć i tu nieraz o tym zapominamy…) – ale jak wygląda nasza wdzięczność okazywana Bogu? Jak często w naszej codziennej modlitwie jest obecna modlitwa dziękczynna, modlitwa dziękująca Bogu za to wszystko, co od Niego otrzymaliśmy – i wciąż otrzymujemy? Może częściej w tej modlitwie pojawiają się wezwania: Prosimy Cię, Panie; Wysłuchaj nas, Panie – aniżeli: Dziękujemy Ci, Panie? A czy w twojej codziennej modlitwie dziękujesz Bogu za to, czym cię obdarzył? Spróbuj popatrzeć na to, jaka jest twoja modlitwa.

      2022-08-31 Słowo Życia - Ks. Jan Krupka

Ks. Jan Krupka

 

Hits: 56

Autor ES

2022-08-31

Więcej informacji z tej kategorii