Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 6 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA

J 19, 25-34

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!».
I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».”

W bardzo szczególnym kontekście zostały wypowiedziane słowa testamentu Zbawiciela. Jezus umierający na Golgocie kieruje dwa krótkie zdania do Maryi i do umiłowanego ucznia. Mówią one o Jego trosce wobec Matki, aby nie była pozbawiona opieki w dalszych latach ziemskiego życia. Słowa te jednak są również wyrazem troski Chrystus Pana o wszystkich uczniów, o cały Kościół św. W osobie umiłowanego ucznia chcemy dostrzec każdego z uczniów Pana, chcemy także dostrzec siebie. Do każdego z nas Pan mówi o tym, że Maryja jest także naszą Matką, do której opieki i pomocy możemy się uciekać. Oficjalnie dopiero papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła św. w latach Soboru Watykańskiego II. Jednak przekonanie o tym, że Matka Jezusa jest także naszą Matką i Orędowniczką, była przez wieki wyznawana i do Niej uczniowie Jezusa każdego pokolenia chrześcijan zwracali się ze swymi intencjami – prosząc o Jej opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem. Dziękujmy Jezusowi za Jego troskę o nas, wyrażoną m.in. w tym, że powierzył nas opiece Maryi. Dziękujmy Matce Najświętszej za Jej macierzyńską troskę o cały Kościół św, i o każdego i każdą z nas.

      2022-06-06 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 24

Autor P. G.

2022-06-06

Więcej informacji z tej kategorii