Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Metropolii Białostockiej, tj. Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Drohiczyńskiej i Diecezji Łomżyńskie

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzą w życie Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Metropolii Białostockiej, tj. Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Drohiczyńskiej i Diecezji Łomżyńskiej.

Działalność prewencyjna Kościoła wobec wszelkich form przemocy, a zwłaszcza wykorzystania seksualnego małoletnich, stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą. Metropolitalny Zespół ds. Prewencji opracował kodeks zachowań, który ma być elementem systemu prewencji w całej Metropolii Białostockiej, w tym Diecezji Łomżyńskiej. Przygotowane Wytyczne przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach diecezjalnych, zarówno przez osoby duchowne, konsekrowane, jak i świeckie, które podejmują jakąkolwiek posługę wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych. Dlatego też wszyscy zaangażowani w tę posługę, w tym również wychowawcy, wykładowcy oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego, zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi oraz do pisemnego poświadczenia stosowania ich w misji duszpasterskiej oraz życiu osobistym. Warunkiem włączenia w działalność duszpasterską Kościoła jest szczegółowe zapoznanie się z Wytycznymi i podpisanie Deklaracji – napisał bp Tadeusz Bronakowski w opublikowanym dzisiaj na stronie diecezjalnej komunikacie.

Treść Wytycznych i Deklaracja niebawem znajdą się na internetowej stronie kurialnej: Diecezja Łomżyńska-Instytucje-Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Wskazana wyżej Deklaracja – po uprzednim zapoznaniu się z treścią dokumentu Wytycznych, wynikających z niego obowiązków, opisanych procedur i konsekwencji prawnych – winna być podpisana przez wszystkich zaangażowanych w posługę wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych, tj. przez biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, seminarzystów, katechetów, wychowawców i nauczycieli przedszkoli i szkół katolickich, innych kościelnych placówek oświatowo-wychowawczych, animatorów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów itd. – czytamy w komunikacie.

  • Dziekani poszczególnych dekanatów zobowiązani są do zgromadzenia podpisanych Deklaracji od wszystkich kapłanów posługujących na terenie dekanatu, a następnie przekazanie ich do kancelarii kurii;
  • Kapłani pracujący w instytucjach centralnych, czy zamieszkujący w prywatnych mieszkaniach, podpisane Deklaracje składają w kancelarii kurii;
  • Kapłani zamieszkujący w Domu Wspólnoty Kapłańskiej Deklaracje przekazują dyrektorowi domu;
  • Seminarzyści Deklaracje przekazują rektorowi;
  • Osoby konsekrowane Deklaracje przekazują swoim przełożonym, a przełożeni dostarczają je do kancelarii kurii;
  • Osoby świeckie Deklaracje przekazują odpowiedzialnym za dane miejsce pełnienia posługi (katecheci – za pośrednictwem proboszcza do Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego, animatorzy i inni posługujący w parafii – proboszczowi, pracownicy Caritas – dyrektorowi, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli i szkół katolickich – dyrektorom, pracownicy stowarzyszeń i fundacji – prezesom…).

Wszystkie kościelne podmioty prawne zatrudniające osoby zaangażowane w posługę wobec dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych, są zobowiązane do przechowywania Deklaracji, jako wewnętrznej dokumentacji, według obowiązujących przepisów RODO.

Proszę o odpowiedzialne potraktowanie powyższej sprawy i niezwłoczne zgromadzenie podpisanych Deklaracji przez osoby za to odpowiedzialne – napisał bp Tadeusz Bronakowski.

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-06-17

Więcej informacji z tej kategorii