OHP: Ochotniczy Hufiec Pracy w Zambrowie

OHP: Ochotniczy Hufiec Pracy w Zambrowie

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz...