Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Diecezja łomżyńska: Ostatnia droga śp. o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Na cmentarzu w Szumowie (powiat zambrowski) spoczął śp. o. Maksymilian Adam Świerżewski. Zakonnik zmarł w wyniku pobicia, do którego doszło w połowie listopada w Siedlcach. 

Pożegnanie zmarłego rozpoczęło się 18 listopada w kaplicy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. W piątek, 19 listopada, w katedrze siedleckiej była sprawowana Msza św. żałobna z udziałem bpa Kazimierza Gurdy, bpa Grzegorza Suchodolskiego oraz o. Grzegorza Marii Bartosika – prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Natomiast dzisiaj (20.11.) w Szumowie odbyła się msza pogrzebowa pod przewodnictwem łomżyńskiego biskupa Janusza Stepnowskiego. Po Mszy ciało zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

ŚP. Ojciec Maksymilian Adam Świerżewski profes uroczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zmarł w szpitalu w Siedlcach w nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym w wieku 35 lat, przeżywszy 16 lat w Zakonie i 9 lat w kapłaństwie.

Adam Świerżewski urodził się dnia 23 grudnia 1985 roku w Zambrowie (diecezja łomżyńska), w rodzinie rolniczej z rodziców Henryka  i Jadwigi z domu Wardaszka. Miał trzech starszych braci i młodszą siostrę. Dnia 26 stycznia 1986 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Tutaj też w roku 1994 przystąpił do Sakramentu Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej a w roku 1998 przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1991-2000 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Rozpoznając swoje młodzieńcze powołanie do służby Bożej, w latach 2000-2004 podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. „Odczuwając głos Bożego powołania do życia zakonnego i kapłańskiego”, po zdaniu egzaminu maturalnego, dnia 8 czerwca 2004 r. napisał prośbę o przyjęcie go do Zakonu. W motywacji podania pisał „[…] od wielu lat pociąga mnie ideał życia św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego, dlatego też pragnę podążać tą drogą, którą podążali ci święci. Chciałbym w przyszłości zostać kapłanem zakonnym i udać się na misje, aby nieść Chrystusa ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Mesjaszu. Z takim pragnieniem wstąpiłem w roku 2000 do Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie, dlatego chciałbym kontynuować obraną przeze mnie drogę”.

Nowicjat rozpoczął w Smardzewicach dnia 18 września 2004 r., który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych dnia 17 września 2005 r., przyjmując za zgodą Prowincjała imię zakonne Maksymilian na cześć pociągającego go swym ideałem życia św. Maksymiliana Kolbego. W latach 2005-2012 odbywał formację seminaryjną w WSD w Łodzi-Łagiewnikach z roczna przerwą w latach 2009-2010, kiedy to przebywał na urlopie dziekańskim w klasztorze w Warszawie. Dnia 8 grudnia 2011 r. złożył profesję uroczystą. 24 marca 2012 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach przyjął Sakrament Święceń w  stopniu diakonatu z rąk Ks. Bpa Adama Lepy a 29 września 2012 r. Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie z rak Ks. Kard. Kazimierza Nycza.

Po otrzymaniu święceń O. Maksymilian do 6 lutego 2014 r. posługiwał w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru naszej Prowincji w Iwieńcu na Białorusi. Ze względu na brak pozwolenia na pobyt od władz państwowych z dniem 8 lipca 2014 r. został przeniesiony do klasztoru w Grodnie, skąd z tychże samych powodów z dniem 1 września 2015 r. powrócił do Kraju i został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. W latach 2015-2018 podjął teologiczne studia licencjackie w specjalności mariologia w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie, które uwieńczył tytułem magistra licencjata teologii w roku 2018.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia swojej tragicznej śmierci przebywał w klasztorze i parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Siedlcach, gdzie posługiwał w miejscowej parafii oraz jako katecheta w szkole. Od grudnia 2020 r. pełnił także obowiązek Asystenta Duchowego Regionu Lubelskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

pg/o. Zbigniew Kopeć OFMConv Sekretarz Prowincji/fot.xMS

 

 

Hits: 179

Autor P. G.

2021-11-20

Więcej informacji z tej kategorii