Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej rozpoczął rok akademicki 2020/2021

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży rozpoczęła się Mszą św. w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Eucharystię celebrowali również ks. Artur Szurawski, kanclerz łomżyńskiej kurii, ks. Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ks. Paweł Nocko, rektor kościoła seminaryjnego oraz ks. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.

W homilii biskup łomżyński podkreślił, że bycie organistą to „pewien rodzaj powołania”. Nie wystarczy zdobyć wymagany warsztat wokalny i instrumentalny, ale potrzebna jest również głęboka relacja z Bogiem. Organiści, którzy podejmują pracę w parafiach naszej diecezji, spełniają prawdziwą misję ewangelizacyjną. Śpiewem i akompaniamentem organowym pomagają wiernym zbliżyć się do Boga. Nawiązując do liturgii dnia, czyli do wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 października) i do Ewangelii, w której Jezus uczy uczniów modlić się, biskup w przejmujących słowach powiedział, że organista modli się całym sobą: „ustami, palcami i stopami”. Słowo i błogosławieństwo Pasterza było cennym darem na rozpoczynający się nowy rok akademicki.

Podczas Mszy św. wybrzmiały piękne utwory sakralne. Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, pod batutą pani Karoliny Górskiej, studentki Instytutu, wykonał Bogurodzicę, Ave Verum Michała Sławeckiego, Regina Caeli Mariana Sawy oraz ordinarium missae z Mszy VIII de Angelis. Tenor pan Waldemar Bączyk wykonał Ave Maria Franza Szuberta. Na organach akompaniował pan Romuald Milewski, wykładowca Instytutu. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do siedziby DIMK-u, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.

Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Instytutu. Wyraził radość, iż pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią, mury Instytutu przekroczyło 20 kandydatów. W swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Zaznaczył, że wykładowcy i studenci Instytutu uczestniczyli w licznych uroczystościach kościelnych i państwowych, promując piękno muzyki sakralnej. Wspomniał o wykonanych koncertach chóralnych i organowych w parafiach naszej diecezji, uczelniach, szkołach i ośrodkach kultury. Jeszcze przed pandemią przeprowadzone zostały warsztaty chóralne w miejscowościach: Jedwabne, Krasnosielc, Długosiodło, Poręba, Nowogród, Ostrów Mazowiecka i Zambrów. Wyraził wdzięczność wykładowcom Instytutu za ich gorliwą pracę, szczególnie panu Sebastianowi Adamczykowi za nadzór nad remontami diecezjalnego instrumentarium organowego, panu Romualdowi Milewskiemu za serwis instrumentów elektronicznych a także panu Adamowi Tańskiemu za zorganizowanie wycieczki organowej szlakiem organów Mazowsza. Ksiądz dyrektor podziękował również za owocną współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym, szczególnie za wspólny śpiew alumnów i studentów Instytutu podczas różnych podniosłych wydarzeń.

Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. Przedstawiciel studentów pani Renata Korytkowska w serdecznych słowach przywitała nowo przyjętych studentów. W swoim wystąpieniu podkreśliła przyjazną atmosferę Instytutu, a szczególnie wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Życzyła wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności muzycznych i zapewniła o wsparciu starszych kolegów i koleżanek.

Podniosły charakter uroczystości podkreślił hymn Gaude Mater Polonia, w wykonaniu chóru Instytutu, pod kierownictwem ks. Kazimierza Ostrowskiego. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Zbigniew Skuza, biblista, wykładowca i wicerektor WSD w Łomży: „Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu (Ps 27, 6). Biblijna pochwała muzyki religijnej. Jej aktualność i wymiar pedagogiczny”. W swoim wykładzie ukazał, że Biblia jest księgą pełną śpiewu i muzyki instrumentalnej, nie tylko w sferze sacrum, w świętych liturgiach na cześć Boga, ale też w codzienności, w pracy i wypoczynku a nawet podczas bitew. Najstarsze teksty biblijne, jak „Pieśń Mojżesza” (por. Wj 15, 1-18) czy „Pieśń Debory” (por. Sdz 5) to utwory poetyckie przeznaczone do śpiewania. Szczególną rolę zajmują Psalmy, tak bardzo ważne w naszych liturgiach, które są wspaniałymi utworami lirycznymi przeznaczonymi do śpiewania. W Biblii brak muzyki i śpiewu jest zawsze oznaką smutku (por. Ps 137; Ap 18, 21-23). Ta biblijna wrażliwość na śpiew i muzykę jest dla nas bardzo ważna i aktualna. Uczy szacunku i troski, aby również dzisiaj nasze uwielbienie Boga było jak najpiękniejsze. Piękno pociąga w stronę prawdy i dobra, czyli w stronę Boga.

Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2020/2021 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz wymianą myśli przy wspólnym poczęstunku.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 r. przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 r. z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2020/2021 Instytut kształci 49 studentów pod kierunkiem 11 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks. kan. Kazimierz Ostrowski.

ks. Kazimierz Ostrowski

[nggallery id=4188]

 

Autor adam

2020-10-12

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 kwietnia

Słowo Życia: 1 kwietnia

SOBOTA PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU   J 11, 45-57 Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to,...