Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Papież do Polaków o uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Papież Franciszek zwracając się do Polaków nawiązał do obchodzonej w środę uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas audiencji generalnej w Watykanie wspomniał swą wizytę na Jasnej Górze przed czterema laty. Wezwał do modlitwy za cierpiących.

Przemawiając do Polaków w czasie audiencji w Pałacu Apostolskim, papież powiedział: “Drodzy bracia i siostry, dziś Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Czarnej Madonny z Częstochowy. Nosząc w sercu żywe wspomnienie mojej wizyty w tym sanktuarium cztery lata temu, przy okazji Światowego Dnia Młodzieży, jednoczę się dziś z tysiącami pielgrzymów, którzy gromadzą się tam razem z Episkopatem Polski, aby zawierzać siebie samych, rodziny, naród i całą ludzkość Jej matczynej opiece”.

“Módlcie się do Najświętszej Matki, aby wstawiała się za nami wszystkimi, a zwłaszcza za tymi, którzy na różne sposoby cierpią z powodu pandemii, i niech przyniesie im pocieszenie. Proszę, módlcie się także za mnie” – dodał Franciszek.

Wcześniej, w kolejnej katechezie z cyklu “Uzdrowić świat”, podkreślił, że w obliczu pandemii COVID-19 i jej konsekwencji społecznych wielu osobom grozi utrata nadziei.

“W tym czasie niepewności i niepokoju zachęcam wszystkich, by przyjęli dar, który pochodzi od Chrystusa” – dodał papież.

Zaznaczył, że obecna sytuacja “uwypukliła i pogłębiła problemy społeczne, zwłaszcza nierówności”. “Niektórzy mogą pracować z domu, podczas gdy dla wielu innych jest to niemożliwe. Niektóre dzieci mimo trudności mogą dalej otrzymywać edukację szkolną, zaś dla bardzo wielu innych została ona gwałtownie przerwana” – mówił.

Franciszek zauważył, że niektóre kraje mogą pozwolić sobie na to, by wydawać pieniądze na stawianie czoła kryzysowi, a dla innych oznaczałoby to “obciążanie przyszłości”.

“Te objawy nierówności ukazują chorobę społeczną; to wirus, który pochodzi z chorej ekonomii. To owoc nierównego wzrostu gospodarczego, który nie uwzględnia fundamentalnych wartości człowieka” – ocenił Franciszek.

“W dzisiejszym świecie bardzo niewielu ludzi nadzwyczaj bogatych posiada więcej niż cała reszta ludzkości. To niesprawiedliwość, która woła o pomstę do nieba” – mówił papież. Odnotował też, że taki model gospodarczy jest obojętny wobec szkód zadawanych środowisku naturalnemu.

Franciszek ostrzegł: “Jesteśmy blisko momentu przekroczenia możliwości naszej wspaniałej planety, z konsekwencjami ciężkimi i nieodwracalnymi”.

Zdaniem papieża, “nierówności społeczne i degradacja środowiska naturalnego idą w parze i mają to samo źródło: grzech żądzy posiadania i panowania nad naszymi braćmi i siostrami, nad przyrodą i samym Bogiem”.

Franciszek przywołał słowa z Katechizmu Kościoła katolickiego: “Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie”. “Ale uwaga – podkreślił – to nie oznacza, że ma się prawo do tego, by robić z Ziemią to, co się chce”.

Papież wskazywał, że “władza polityczna ma prawo i obowiązek, ze względu na dobro wspólne, regulować słuszne korzystanie z prawa własności”.

Wyraził przekonanie, że kiedy dochodzi do naruszania podstawowych praw człowieka, “homo sapiens wypacza się i staje się homo economicus w negatywnym znaczeniu”. To – jak wyjaśnił – “indywidualista, osoba wyrachowana i władcza”.

Zdaniem papieża, nie można stać i patrzeć, gdy “obsesja posiadania i panowania pozbawia miliony osób podstawowych dóbr”, a nierówności gospodarcze i technologiczne zagrażają tkance społecznej.

Franciszek wyraził przekonanie, że gdy ludzie będą troszczyć się o dobra otrzymane od Stwórcy i zapewnią to, by nikomu ich nie brakowało, wtedy jest nadzieja na “zdrowszy i bardziej sprawiedliwy świat”.

PAP

[related limit=”5″]

Autor adam

2020-08-26

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...