Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie: Wsparcie dla gmin popegeerowskich

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

19 inwestycji zostanie zrealizowanych przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze otrzymały samorządy, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

To podstawowe przedsięwzięcia – mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski:

– Wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone są adresowane przede wszystkim do gmin, które można powiedzieć były oceniane pod względem posiadanych dochodów podatkowych, korzystania z różnego rodzaju wsparć dotychczas. Inwestycje, które te gminy mają realizować są takimi przedsięwzięciami, powiedziałby, podstawowymi. Część jest infrastrukturą taką techniczną, podstawową, czyli drogi, wodociągi, oczyszczalnie. Część jest adresowana w te obszary, powiedziałby, życia społecznego, bo są środki na świetlice. 

      2021-06-14 Bohdan Paszkowski o dofinansowaniu dla gmin

Do województwa podlaskiego trafi ponad 7,7 mln złotych. Otrzymają je:

 • gmina Sztabin – przebudowa drogi gminnej Jastrzębna-Hruskie – 300 tys. zł
 • gmina Milejczyce – przebudowa budynku po byłej szkole w Pokaniewie Kolonii na świetlicą wiejską – 500 tys. zł
 • gmina Bargłów Kościelny – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo – 300 tys. zł
 • gmina Nurzec-Stacja – modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Borysowszczyzna i Zalesie – 500 tys. zł
 • gmina Kobylin-Borzymy – modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo – 100 tys. zł
 • gmina Miastkowo – przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie poprzez wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem – 120 tys. zł
 • gmina Czyże – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klejniki – 80 tys. zł
 • gmina Grabowo – modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa – 400 tys. zł
 • gmina Rutki – budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – 600 tys. zł
 • gmina Giby – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry – 600 tys. zł
 • gmina Krypno – przebudowa istniejącego budynku szkolnego na centrum kultury – 800 tys. zł
 • gmina Radziłów – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz zagospodarowanie jej otoczenia – 350 tys. zł
 • gmina Stawiski – przebudowa dróg oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawiski – 700 tys. zł
 • gmina Kolno – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Glinki oraz dowieszenie 3 lamp ulicznego oświetlenia ulicznego – 200 tys. zł
 • gmina Nowy Dwór – przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu uzytkowania budynku dawnej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bobra Wielka – 500 tys. zł
 • gmina Krynki – modernizacja punktów oświetleniowych w miejscowościach popeegerowskich – 530 tys. zł
 • gmina Filipów – przebudowa drogi powiatowej Granica województwa – Garbas – Mieruniszki, stanowiącej dojazd do byłego PGR-u w Garbasie Drugim na terenie Gminy Filipów – 500 tys. zł
 • gmina Gródek – poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych – 600 tys. zł
 • gmina Szudziałowo – przebudowa drogi gminnej – ul. Centralnej – 300 tys. zł.

pg

Hits: 19

Autor P. G.

2021-06-14

Więcej informacji z tej kategorii