Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Świątynia wyrazem naszej wiary – poświecenie ołtarza w kościele pw. Bożego Ciała w Łomży

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

– Świątynia wyraża naszą wiarę, nie jest to przestrzeń, którą można dekorować jak się chce. Tajemnice zbawienia wyrażane są przez poszczególne części kościoła, począwszy od samych drzwi wejściowych – twierdzi siostra architekt Maristella Sienicka ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Siostra jest autorką wielu projektów wnętrz kościołów, w tym prezbiterium kościoła pw. Bożego Ciała w Łomży, którego poświęcenie ołtarza, ambony, chrzcielnicy i nowej drogi krzyżowej dokonał w niedzielę 23 sierpnia br. bp Janusz Stepnowski.

W ubiegłym roku parafia świętowała 30-lecie istnienia, co prawda kościół jest młodszy, bo konsekrowany w 2008 r., ale jak o wszystko, co służy człowiekowi, trzeba dbać i na bieżąco remontować. Dlatego też od listopada 2019 do maja 2020 r. ks. prał. dr Wojciech Nowacki, proboszcz parafii, podjął się gruntownego remontu prezbiterium, który został rozszerzony o kaplice Matki Bożej. – Prezbiterium otrzymało nowy wygląd, chociaż trzeba przyznać, że zostały zachowane wszystkie istotne elementy poprzedniego wystroju wnętrza, które miały charakter najbardziej stały, niektóre zostały poprawione, skorygowane, ale obecny kształt prezbiterium łączy to, co było, oraz nowe elementy, które mają za zadanie spajać w jedną całość znaczeniową i nadać ostateczny bardziej sakralny, modlitewny charakter całemu wnętrzu – mówi ks. Wojciech Nowacki.

Do zaprojektowania nowego prezbiterium ks. Nowacki zaprosił siostrę Maristellę Sienicką, z którą współpracował już wcześniej jako rektor seminarium przy remoncie seminaryjnej kaplicy. Siostra Maristella ma szczególne podejście do projektowania wnętrz sakralnych. Swoją pracę zaczyna od dłuższej chwili modlitwy. I podobne było w kościele pw. Bożego Ciała. Jak zdradził ks. Wojciech Nowacki, siostra swoją pracę zaczęła właśnie od modlitwy w kościele, by zobaczyć, co jej w tym wnętrzu w modlitwie przeszkadza, a co pomaga. – Myślę, że każdy, kto znajdzie chociaż chwilkę na modlitwę w tym wnętrzu, przekona się, że nowy wystrój sprzyja wzniesieniu serca i umysłu ku Panu Bogu oraz odkrywaniu tej ukrytej obecności Pana Boga w murach naszej świątyni – mówi ks. Wojciech Nowacki.

Tło całego prezbiterium stanowią trzy nowe obrazy namalowane przez polskiego malarz pochodzącego z Grodna na Białorusi Walerego Etola. W części centralnej nad tabernakulum znajduje się obraz „Spotkanie Jezusa z uczniami w Emaus”. Obraz inspirowany malarstwem znanego malarza Carla Blocha ukazuje moment, w którym dwaj uczniowie zatrzymują się z Jezusem w drodze do Emaus i rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Jak zaznacza ks. Wojciech Nowacki, obraz umieszczony w centrum ma nas zachęcać, byśmy jak apostołowie w Eucharystii rozpoznawali Jezusa, który przez osobę kapłana łamię dla nas chleb.

Po bokach, na miejscu dawnych balkonów, które, jak zaznacza ks. Wojciech, zupełnie nie spełniały swoich funkcji, znajdują się dwa obrazy. Patrząc od strony nawy po prawej stronie, mamy obraz rozmnożenia chleba. Motyw ściśle eucharystyczny w publicznej działalności Chrystusa. Cud rozmnożenia chleba jest tym momentem przygotowania do największego cudu Eucharystii. Ta scena przedstawiona przez malarza w naszym kościele jest inspirowana opisem św. Jana Ewangelisty, gdzie jeden z uczniów przeprowadza do Jezusa chłopca mającego pięć chlebów i dwie ryby, którymi Jezus w cudowny sposób karmi całą rzeszę zgromadzonych.

– Po lewej stronie natomiast znajduje się obraz przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie otaczający Maryję, na których zstępuje Duch Świętych. Malarz w tle utrwalił obraz współczesnego Wieczernika. Jeśli ktoś był w Jerozolimie i spojrzy na tło tej sceny, to rozpozna charakterystyczne kształty współczesnego Wieczernika. To również jest nawiązaniem do tajemnicy Eucharystii, ponieważ właśnie mocą Ducha Świętego pośród nas podczas celebracji eucharystycznej możemy uczestniczyć zarówno w wydarzeniu Golgoty, jak i Wieczernika – mówi ks. Wojciech Nowacki. Kapłan przyznał, że ten obraz jest mu szczególnie bliski. Otwarcie na działanie Ducha Świętego w całym Kościele jest bardzo podstawową rzeczą. – W Kościele wciąż potrzebujemy nieustannie otwierać się na prowadzenie i działanie Ducha Święty, a w Eucharystii właśnie mocą Ducha Świętego przyniesione przez nas chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa a my wszyscy jako zgromadzeni w jednej wierze i miłości stajemy się również mistycznym ciałem Chrystusa, nakarmieni Eucharystią, ogarnięci mocą Ducha Świętego – tłumaczy ks. Nowacki.

– W centrum pozostaje scena Golgoty. Chrystus ukrzyżowany, pod krzyżem Maryja i Jan, umiłowany uczeń. To też scena bardzo wymowna, jeśli chodzi o tytuł kościoła Bożego Ciała – wyjaśnia proboszcz. – Chrystus ofiaruje siebie nie tylko w bezkrwawy sposób w Wieczerniku, lecz także na Golgocie. To wszystko jest jedna tajemnica. Maryja czuwa nad wszystkimi, którzy jak umiłowany uczeń Jan stają pod krzyżem. Maryja wskazuje nam na Jezusa i prosi, byśmy czynili wszystko, co On nam powie. To jest ta wymowa teologiczna prezbiterium – mówi ks. Wojciech Nowacki.

Poza obrazami jest też nowa posadzka, zaokrąglone kształty wokół sceny Golgoty i głównego ołtarza. Znajduje się podświetlany łuk, który jak wyjaśnia ks. Wojciech, w architekturze jest symbolem chwały i tutaj też mamy takie podkreślenie, że przez cierpnie, przez krzyż dochodzimy do uczestnictwa w chwale wywyższonego Syna Bożego.

Posoborowy ołtarz podobnie jak ambona i chrzcielnica zostały wykonane z dwóch rodzajów marmurów. Jak wyjaśnia proboszcz parafii, to jest trwały i szlachetny materiał, który wskazuje na jego stabilność. Szczególnie ten ołtarz posoborowy przypominam nam, że Chrystus jest obecny w tym znaku ołtarza. On jest ofiarą, ołtarzem i barankiem ofiarnym. To jest centrum życia wspólnoty chrześcijańskiej. Tu się uobecnia ofiara Chrystusa i tu też my jesteśmy wezwani, by samych siebie ofiarować z Chrystusem w Duchu Świętym Bogu Ojcu – wyjaśnia ks. Nowacki.

W ramach prac remontowych została też zmieniona droga krzyżowa, która jest teraz bardziej czytelna. Są to obrazy olejne, również namalowane przez pana Walerego, które w sposób dość tradycyjny ukazują sceny męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że wierni, którzy będą rozważali Drogę krzyżową, także poprzez te obrazy będą mogli łatwiej wejść w tajemnicę męki Chrystusa.

Kościół pw. Bożego Ciała w Łomży został konsekrowany w 2008 r., ale ze względu na zmianę ołtarza bp Janusz Stepnowski dokonał poświęcenia nowego ołtarza. Specjalny dokument, mówiący o poświęceniu ołtarza, odczytał kanclerz kurii ks. Artur Szurawski, następnie podpisy na nim złożyli między innymi bp Janusz Stepnowski, proboszcz parafii ks. prał. dr Wojciech Nowacki oraz zaproszeni kapłani, wykonawcy prezbiterium oraz przedstawiciele parafii.

Dokument sporządzono w trzech egzemplarzach. Jeden z nich włożono pod mensę ołtarza wraz z relikwiami św. Sebastiana, które były w starym, drewnianym ołtarzu.

Uroczystość poświęcenia nowego ołtarza oraz prezbiterium była też pożegnaniem ks. Wojciecha Nowackiego z parafią. Zgodnie z decyzja bp. Janusza Stepnowskiego ks. prał. dr Wojciech Nowacki otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W imieniu wspólnoty parafialnej za osiem lat pracy duszpasterskiej w parafii dziękowali Anna i Tomasz Przybyszewscy. Swojemu duszpasterzowi dziękowali przede wszystkim za świadectwo wiary i modlitwy, za godne i bez pośpiechu sprawowanie sakramentów oraz że był dla wszystkich grup parafialnych, nikogo nie faworyzując.

W niedzielę 30 sierpnia podczas uroczystej Mszy św., w tej samej świątyni dokona się akt wprowadzenia nowego proboszcza, którym zgodnie z wolą biskupa został ks. dr Radosław Kubeł.

Joanna Ekstowicz

[nggallery id=4106]

[related limit=”5″]

Autor adam

2020-08-24

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...