Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Zambrów: Seniorzy mogą już korzystać z Klubu Seniora

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Z początkiem marca swoją działalność rozpoczął Klub Seniora. Oficjalnego otwarcia klubu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Klub Seniora powstał dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 150 tys. zł. oraz dotacji z budżetu miasta w wysokości 50 tys. zł.

Działalność Klubu Seniora będzie opierała się przede wszystkim na aktywizacji społecznej poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Zambrowa w wieku 60 lat i więcej, którzy nie są aktywni zawodowo.  Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, koncertów oraz organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój pasji i umiejętności członków klubu.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 30 osób. Do dyspozycji seniorów będzie wyposażone pomieszczenie klubowe, sala szkoleniowa, sala rehabilitacyjna,  kuchnia, szatnia, toalety – zajmujące w sumie około 144 m2 powierzchni. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Placówka działa w budynku przy ul. Łomżyńskiej 4.

Na uroczystości obecni byli: adresaci przedsięwzięcia – seniorzy z miasta Zambrów, Kierownik placówki Marlena Kowalczyk, Animator Krystyna Leoniak oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie na czele z Dyrektor Janiną Komorowską. Otwarcie uczono symboliczną lampką szampana oraz specjalnie przygotowanym na tą okazję tortem.

UM Zambrów

Autor P. G.

2021-03-01

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...