Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Przed nami III Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Wyższa Szkoła Agrobiznesu wraz z Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki zaprasza na III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, które odbędzie się 9 – 10 września 2021r w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu przy ulicy Studenckiej 19 w Łomży.

Konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych spotkań współfinansowanych z programu Odpowiedzialność Nauki – Doskonała Nauka – Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Trudna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią spowodowała, że kontakty gospodarcze uległy zawieszeniu.

III Forum jest okazją odbudowy i nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, wypracowania nowych sposobów działania w zmieniającej się gospodarce a także możliwością promocji oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac rozwojowych, w środowiskach lokalnych i wśród przedstawicieli Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Portugalii, Belgii, Szwecji, Włoch, Słowenii oraz angażowanie uczelni do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi.

Od 2017 roku Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm a samorządem.

Dzięki współpracy z 24 samorządami, członkami stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ich partnerami zagranicznymi, przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucjami biznesowymi w III Forum udział wezmą  reprezentanci organizacji pozarządowych z Polski, Włoch, Belgii i Portugali. Swój udział zapowiedzieli reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych gości są również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej.

Hits: 22

Autor P. G.

2021-09-06

Więcej informacji z tej kategorii