Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

19 kwietnia: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA OKRESU WIELKANOCNEGO

 

J 6, 52-59

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

 

Rozważanie ks. Jana Krupki:

 

      2024-04-19 Słowo Życia

Autor E. S.

2024-04-19

Więcej informacji z tej kategorii