Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Będzie rozbudowa Parku Przemysłowego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
W ramach II etapu budowy Parku Przemysłowego Łomża ma powstać nowoczesna hala technologiczna, wielofunkcyjna i modułowa. Zwiększenie powierzchni produkcyjno-logistycznej ma być zachętą dla potencjalnych firm, które będą mogły rozwijać się, tworzyć nowe miejsca pracy, a podatkami zasilać budżet miasta. Inwestycja finansowana ze środków zewnętrznych powinna rozpocząć się w 2022 roku.

Zakres przedsięwzięcia przewiduje budowę wielofunkcyjnej hali produkcyjno-logistycznej o powierzchni około 3.500 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w postaci drogi wewnętrznej, placu manewrowego oraz parkingu. Inwestycja planowana jest na  działce   o powierzchni 0,93 ha, która jest własnością spółki PPŁ. Obecnie znajduje się tam budynek po byłych warsztatach szkolnych. Ze względu na jego bardzo zły stan techniczny oraz małą funkcjonalność zostanie wyburzony.

Planowane wydatki związane z realizacją II etapu budowy Parku Przemysłowego Łomża wyniosą 19.478.000 zł netto. Środki mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 50% wartości inwestycji, z Programu Polski Ład i środków własnych (objęcie nowych udziałów w spółce przez Miasto Łomża).

Jak podkreśla prezes PPŁ Andrzej Kiełczewski, celem planowanej inwestycji jest wsparcie rozwoju przede wszystkim małych i średnich firm z sektora przemysłowego, poprzez udostępnienie nowoczesnej powierzchni produkcyjno-logistycznej. Bezpośrednim jej efektem będą nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta Łomża.

– Zakłada się, że nowoczesna infrastruktura przemysłowa będzie istotnym czynnikiem zachęcającym nowych inwestorów do lokowania produkcji na terenie Parku Przemysłowego Łomża. Z punktu widzenia społecznego, realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu potencjału regionalnej gospodarki oraz będzie w sposób pozytywny stymulować rozwój lokalnego rynku pracy, czego skutkiem będzie ożywienie gospodarcze, aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności i poprawa atrakcyjności miasta Łomża. Brak jest obecnie na terenie miasta Łomża uniwersalnego obiektu o charakterze produkcyjno-logistycznym, którego jakość mogłaby być zachętą dla potencjalnych inwestorów – mówi prezes Kiełczewski.

UM Łomża

Hits: 13

Autor P. G.

2021-12-31

Więcej informacji z tej kategorii