Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Misterium Pasyjne ,, … i widzę niebo otwarte”

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12

Misterium Pasyjne ,, … i widzę niebo otwarte”

9 kwietnia 2022r. o godz. 19.00 w katedrze pw. Św. Michała Archanioła w Łomży

Parafialna Grupa Teatralna ,,Ostatniego Schronu Góry Strękowej”z Wizny

przedstawiła Misterium Pasyjne”… i widzę niebo otwarte”.

Patronat honorowy objęli:
Jego Ekscelencja ks. bp dr Janusz Stepnowski
Starostwo Powiatowe w Łomży
Radio Nadzieja
Telewizja Narew
Telewizja Polska TVP Białystok

Widowisko teatralne swą obecnością zaszczycili : biskup łomżyński-Tadeusz Bronakowski, proboszcz katedry-ks. kan. Marian Mieczkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie – ks. Piotr Mazurek, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta- Maria Dziekońska i wielu zacnych gości.

Wnętrze katedry tworzyło niepowtarzalny klimat. Spektakl, w którym wystąpiło kilkudziesięciu aktorów-amatorów zgromadził liczną publiczność. Widzowie mogli oddać się chwilom zadumy i refleksji podczas niezwykłego, duchowego przeżycia.

Wydarzenie doskonale wprowadziło w okres Wielkiego Tygodnia, który poświęcony jest rozważaniu tajemnic paschalnych, czyli tajemnicy Męki, Krzyża i chwały Zmartwychwstania Chrystusa. One odsłaniają nam ogrom Bożej Miłości.

Scenariusz i teksty powstały przy współpracy Sławomira Konarzewskiego i Teresy Kołakowskiej.

Koordynatorem projektu był Sławomir Konarzewski. Nad całością misterium czuwał reżyser ks. Mateusz Gąsowski.

Przygotowania do spektaklu trwały około miesiąca. Misterium przybliża historię Męki Pańskiej. Rozpoczyna się od sceny ukamienowania Szczepana. W życie, nauczanie, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa wprowadzają wspomnienia św. Marka Ewangelisty, św. Piotra, św. Jana.

Jezus przemawiał:

,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.(Mt 11,28-30)

Każdy z nas dźwiga swoje trudy i cierpienia. Jeżeli przyjdziemy do Niego i oddamy je w Jego ręce, On nie pozostanie nam obojętny.


Z ust Jezusa płynęło jeszcze wiele innych słów, spisanych na kartach Ewangelii.

Kolejne sceny to: Obrady Sanhedrynu, Ostatnia Wieczerza, Jezus w Ogrójcu, Jezus przed Sanhedrynem, Droga Krzyżowa. Ukrzyżowanie i śmierć.

Wszystkie części widowiska były przemyślane, oddane z niezwykłą starannością i wiernością. Ekipa stanęła na wysokości zadania. Każdy z aktorów włożył dużo serca, odegrał swoją rolę perfekcyjnie.

W rolę Jezusa wcielił się Rafał Przestrzelski. Kreacja Zbawiciela, której się podjął była dla niego ogromnym wyzwaniem. Podczas głoszenia nauk twarz przyciągała łagodnością, dobrocią. Wypowiadane kwestie miały niezwykłą moc. Odegranie ukrzyżowanego Chrystusa wyszło mu znakomicie. Pokazało kunszt aktorski. W oczach można było dostrzec cierpienie. Rany na ciele wyglądały realistycznie .

Postać Maryi odegrała Bernarda Górska. Szczególnie wzruszające i wymowne były sceny obrazujące miłość oraz ból, jaki przeżywała Maryja na widok Syna niosącego krzyż, umierającego i zdjętego z krzyża.

Doskonale w swoich rolach wystąpili:

Apostoł Piotr -Tadeusz Trentowski, Apostoł Paweł -Sławomir Abramowicz, Marek Ewangelista- Dariusz Domurat, umiłowany Uczeń Jan – Artur Szulc, Św. Szczepan- Łukasz Żukowski, Kajfasz–Rafał Osiecki, Faryzeusz – Daniel Boryszewski. Józef z Arymatei- Czesław Czarnowski, Kapłan -Antoni Kołakowski, Rabbi Onkelos – Karol Serafiński, Saduceusz- Adrian Frąckiewicz, Cieśla- Paweł Andruszkiewicz, Szymon Cyrenejczyk – Remigiusz Danelczyk, Judasz- Szymon Osiecki, Piłat- Jacek Białobrzeski, Strażnicy świątynni- Tomasz Serafiński, Paweł Szulc, Rabbi Johanaan – Krzysztof Chrostowski, Legioniści- Krzysztof Nieciecki, Aureliusz Postół, Kapłan Jonatan – ks. Mateusz Gąsowski, Lud Izraela

W widowisku wykorzystano nowoczesne środki techniczne i artystyczne: światło, dźwięk, przejmującą muzykę i śpiew chóralny oraz efektowne kostiumy.

Dużą rolę w spektaklu odgrywała muzyka, którą napisał Paweł Andruszkiewicz.

Misterium pięknym śpiewem uświetniły zespoły:
Kwartet wokalny – AD ALTA VOCE,

Grupa muzyczna wspólnoty Gloriosa Trinita w Wiźnie,

Studenci Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży,

CHÓR KATEDRALNY VOX HUMANA Katedry Łomżyńskiej CHÓR SPES UNICA.

Scenografię przygotował Kazimierz Szostak i Rafał Osiecki, a efekty rytmiczne Łukasz Kotwica.

Do przedstawienia Drogi Krzyżowej zostały wykorzystane obrazy Kazimierza Pawłowskiego.

Kostiumy przygotowały Anna Smosarska i Mirosława Osiecka .

Za nagłośnienie, aranżację i realizację światła był odpowiedzialny Sound Light Crew – Piotr Trentowski.

Misterium zachwycało wszystkich bogactwem scenograficznym, muzyką, a także grą aktorską. Niosło wielkie przesłanie o Miłości, którą Jezus Chrystus okazał nam poprzez swoją śmierć na krzyżu. Tę Miłość , którą doświadczyliśmy od Chrystusa mamy nieść naszym bliźnim. Rozważanie męki i śmierci Zbawiciela jest szkołą Miłości. Musimy jej się uczyć i do niej dorastać.

Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie”

Jan Paweł II

Po spektaklu reżyser ks. Mateusz Gąsowski podziękował biskupom, kapłanom, przybyłym gościom . Zacytował piękne słowa z Adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie:

,,Dobro zmierza zawsze do dzielenia się. Każde autentyczne doświadczenie prawdy i piękna szuka swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija…”

Podkreślił, że spektakl jest hołdem pamięci ofiar poległych w wojnie na Ukrainie.

Podziękował aktorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego widowiska.

Szczególne podziękowanie należy się reżyserowi Misterium Pasyjnego, Księdzu Mateuszowi Gąsowskiemu za to , że umiejętnie potrafił pokierować całym zespołem. Jest to Kapłan wyjątkowy, utalentowany, kreatywny, posiadający wielką charyzmę, wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Drzemie w Nim ogromny potencjał. Jego głęboka wiara i duchowa siła może góry przenosić…

Bóg zapłać Księże Mateuszu!

Dziękujemy koordynatorowi projektu- Sławomirowi Konarzewskiemu, za wcielenie swojego pomysłu w życie, za przygotowanie tak ambitnego, pięknego dzieła. Był to oryginalny spektakl teatralny, porywający serca, wzruszający do łez.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do Aktorów ostrowskiej Grupy Teatralnej „Rzeczpospolita Apostolska” , którzy zasilili nasze szeregi, niosąc uśmiech, życzliwość, ukazując wspaniały warsztat aktorski.

Reżyser i aktorzy, nie wykluczają kolejnych przedstawień, które będą realizacją założeń ewangelizacji poprzez sztukę.

Bożena Staszek

Autor P. G.

2022-04-22

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 2 kwietnia

Słowo Życia: 2 kwietnia

NIEDZIELA PALMOWA   Mt 21, 1-11 Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy...

Słowo Życia: 1 kwietnia

Słowo Życia: 1 kwietnia

SOBOTA PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU   J 11, 45-57 Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to,...