Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Powiat łomżyński. Ministerstwo Rozwoju odwiesiło postępowanie odwoławcze ws. obwodnicy Kupisk

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że podjęło zawieszone postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 , w tym obwodnicy Kupisk. Inwestycja już dawno została zrealizowana.

Remont 13-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 645 między Łomżą a Nowogrodem rozpoczął się na początku 2018 roku. Trasa została rozbudowana tak, że omija od strony Łomży Stare Kupiski. Na całej długości drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Natomiast pomiędzy Starymi a Nowymi Kupiskami droga zyska połączenie z planowaną obok obwodnicą Łomży, która powstanie w ramach Via Baltica. Koszt tej inwestycji to ponad 53 miliony złotych.

Droga od Kupisk do Nowogrodu jest już od dawna przejezdna, jednak wciąż wyłączony z użytkowania jest fragment omijający Stare Kupiski. Minister Rozwoju poinformował, że podjęto zawieszone postępowanie odwoławcze.

Minister Rozwoju zawiadamia:

  • o podjęciu zawieszonego postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., znak: AB-I.7820.2.8.2017.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz  z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 – nowo projektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski w gm. Łomża do km 56+272 – granicy miasta Łomża, powiat łomżyński,
  • o tym, iż zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający zakończenie przedmiotowego postępowania odwoławczego w sprawie ww. decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia  27 grudnia 2017 r., a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia Ministra Rozwoju o podjęciu zawieszonego postępowania odwoławczego oraz aktami sprawy w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią  ww. postanowienia – w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg inwestycji, tj. w tj. Urzędzie Gminy Łomża.

Jednocześnie informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 2261) – jest obecnie Minister Rozwoju.

pg/MR

[related limit=”5″]

Hits: 2

Autor P. G.

2020-03-18

Więcej informacji z tej kategorii

Jedwabne: Letnie Kino Nadziei

Jedwabne: Letnie Kino Nadziei

Tym razem Letnie Kino Nadziei odwiedziło Jedwabne. Na leżakach przed wielkim ekranem znalazło się sporo fanów filmów,...

Małkinia: Letnie Kino Nadziei

Małkinia: Letnie Kino Nadziei

Tym razem Letnie Kino Nadziei odwiedziło Małkinię, miejscowość w powiecie ostrowskim. Na leżakach znalazło się sporo...