Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: To Bóg wybiera człowieka – święcenia prezbiteratu

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Oczy Boga przenikają serce człowieka. To Bóg wybiera człowieka, to nie my wybieramy Boga ale On wybiera nas. – mówił w homilii biskup Janusz Stepnowski, podczas uroczystej Eucharystii, w czasie której sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło święcenia prezbiteratu.

W łomżyńskiej katedrze, punktualnie o godz. 10.00, rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który modlił się wraz z biskupem Tadeuszem Bronakowskim oraz licznym gronem kapłanów.

Po odczytaniu Ewangelii ks. kan. dr Robert Bączek, rektor łomżyńskiego seminarium, przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów i prosił o udzielenie im święceń. Natomiast diakoni potwierdzili swoją obecność. W homilii, która nastąpiła po tym akcie, biskup Janusz nawiązał do dzisiejszych czytań, które mówią o szczególnym wybraniu.

Przypomniał, że Bóg zna serce człowieka. Oczy Boga przenikają serce człowieka – mówił pasterz diecezji. To Bóg wybiera człowieka, to nie my wybieramy Boga, ale On wybiera nas. Bóg nas wybrał ale też przeznaczył do tego byśmy spełniali nasza funkcje w określonym czasie ale też w konkretnym miejscu.

Biskup łomżyński zwrócił też uwagę na owocność kapłańskiej posługi. I to, że kiedyś będziemy pytani przez Boga o to czy nasze życie było owocne i jakie te owoce przynieśliśmy.

Pasterz diecezji życzył by nowi kapłani szli do świata ze słowami Ewangelii, gdyż dzisiejszy świat bardzo potrzebuje miłości Chrystusa i nadziei.

Po homilii diakoni – kandydaci do święceń prezbiteratu – odpowiadali na pytania biskupa i wyrazili gotowość do przyjęcia obowiązków, wynikających ze święceń oraz złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. W ważnych momentach Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych, dlatego też kolejną częścią obrzędu święceń było odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. W tym roku Litania śpiewana była po łacinie, a kandydaci do kapłaństwa, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem natomiast biskupi, kapłani i wierni na ten moment klęknęli. Po odśpiewanej litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskup Janusz Stepnowski wyświęcił sześciu nowych kapłanów. Swoje ręce, na nowo wyświęconych kapłanów, włożyli też wszyscy kapłani, będący w świątyni.

Po udzieleniu święceń, alumni seminarium ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei biskup Janusz namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im patenę z chlebem i kielich z winem – symbole Eucharystycznej Ofiary, która będą odtąd mogli sprawować oraz przekazał im znak pokoju. Po tych obrzędach Kapłani Neoprezbiterzy, wspólnie z Księżmi Biskupami i licznie zgromadzonymi kapłanami, koncelebrowali pierwszą Mszę świętą.

Na zakończenie uroczystej liturgii neoprezbiterzy podziękowali za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla nich momencie życia. Prosili także o modlitwę za siebie.

Liturgię swoim śpiewem uświetniły połączone chóry “Vox Humana” z parafii katedralnej i chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej pod dyrekcją ks. kan. Kazimierza Ostrowskiego i Roberta Kuleszy.

W niedzielę nowo wyświęceni kapłani będą sprawować, w swoich rodzinnych parafiach, Mszę świętą z prymicyjnym błogosławieństwem, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Prymicjant będzie udzielał błogosławieństwa indywidualnego, ze specjalną za każdym razem modlitwą: kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości.

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia episkopatu. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je diakonów i ich najbliższych, ale także dla całego Kościoła. Nowo wyświęceni Kapłani przygotowywali się na ten dzień przez 6 lat formacji intelektualnej i duchowej oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje zamknięte w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.

Poniżej nazwiska kapłanów – neoprezbiterów, wraz z parafią z której pochodzą:

Ks. BANACH Patryk z parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku
Ks. Dariusz BERĆ z parafii pw. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej
Ks. Łukasz CHĘTNIK z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie
Ks. Maciej CHOLEWIŃSKI z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
Ks. Adam Ryszard PIETRZAK z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku
Ks. Przemysław SASINOWSKI z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie

Joanna Ekstowicz

Hits: 1212

Autor J. E.

2021-05-29

Więcej informacji z tej kategorii