Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 6 sierpienia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Łk 9,28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

„To jest Mój Syn wybrany, Jego słuchajcie.”

Dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego prowadzi nas, w pewnym sensie, na wzgórze, byśmy tam, wraz z trzema uczniami mogli ujrzeć Chrystusa przemienionego i raz jeszcze usłyszeć słowa Boga Ojca, które są wyraźną identyfikacją Jezusa: „To jest Mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Tak, jesteśmy zobowiązani do tego, by słuchać Jezusa, jesteśmy zobowiązani do tego, by słuchać nauki Tego, który do nas mówi słowami Swej Ewangelii. Powinniśmy w naszym życiu codziennym iść za naszym Nauczycielem – Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. „Jego słuchajcie”: to wezwanie każe nam raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy i jak słuchamy Jezusa w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości, że On do nas mówi, kieruje ciągle na nowo Swoje słowa, chce w naszych sercach zasiewać Swoje ziarno. Czyni to podczas każdej Mszy św., w której liturgia słowa jest ważną częścią. Czyni to poprzez teksty Pisma św. Starego i Nowego Testamentu, które powinny być także przedmiotem naszej osobistej lektury. Czyni poprzez nauczanie papieskie i nauczanie poszczególnych pasterzy Kościoła św. Do tego nauczania powinniśmy ciągle sięgać i je poznawać. Pan czyni to także poprzez katechezę szkolną i parafialną, realizowaną w różnych momentach i w różnej formie. Czyni to także poprzez słowa skierowane do nas w ciszy serca na modlitwie. Spróbujmy się zastanowić nad tym, jak słuchamy, jak przyjmujemy to słowo, tę naukę naszego Pana.

      2022-08-06 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 48

Autor P. G.

2022-08-06

Więcej informacji z tej kategorii