Diecezja łomżyńska: Trwają spotkania synodalne

Diecezja łomżyńska: Trwają spotkania synodalne

Dla porozumienia osób duchownych, świeckich i tych nie związanych z Kościołem powstał synod 2021-2023. Gromadzenie się w ten sposób ludu Bożego ma na celu poznanie misji Kościoła, jaką jest głoszenie Ewangelii. Samo słowo oznacza pewną podróż wyjaśnia wikariusz...